Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Dokumentasjonskravene for merverdiavgiftskompensasjon - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Finansdepartementet har uttalt seg om kravene til dokumentasjon for merverdiavgiftskompensasjon ved lovpålagte tjenester. Departementet uttaler seg om adgangen til å sladde sensitiv informasjon i tildelingsvedtakene og om muligheten for å legge frem en oppstilling fra kommunen i steden for de enkelte vedtakene.</p>
<p>&nbsp;</p>