<p>Finansdepartementet har uttalt seg om borettslag og eierseksjonssameiers rett til momskompensasjon. Finansdepartementet kommer til at Skatteetatens praktisering er for streng. Borettslag og eierseksjonssameier med døgnkontinuerlig bemanning kan oppfylle vilkåret om særskilt tilrettelegging, selv om det ikke er installert et alarmsystem.&nbsp;</p>
<p>Revisorforeningen har erfart at skatteetaten har krevd alarmsystem og er glad for at Finansdepartementet endrer skatteetatens praksis.&nbsp;</p>