Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Differensiert arbeidsgiveravgift og foretak i økonomiske vansker - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<h3>Koronaunntaket</h3>
<p>I forbindelse med korona-pandemien fastsatte EU/ESA en midlertidig regel om at foretak som i perioden 1. januar 2020 til og med 31. desember 2021 har kommet i økonomiske vanskeligheter, og som ikke var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019, likevel kan motta støtte i form av differensiert arbeidsgiveravgift.</p>
<p>Vi har fått avklart fra Skattedirektoratet at for 2022 og senere gjelder det ikke et tilsvarende unntak fra forbudet mot å gi støtte til foretak i vanskeligheter.</p>
<h3>Mellombalanse</h3>
<p>Om et foretak anses å være i økonomiske vanskeligheter skal i utgangspunktet vurderes årlig, med utgangspunkt i det sist avlagte årsregnskapet.&nbsp;</p>
<p>Skattedirektoratet har imidlertid avklart at selskapet kan dokumentere at det ikke lenger er i økonomiske vanskeligheter i 2022 ved å legge frem en mellombalanse, der balansedato er mellom sist avlagte regnskap og innsendelse av a-melding for neste støtteperiode. Det vises til <a href="https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=88535" target="_blank">Finansdepartementets svar til Stortinget på spørsmål nr. 1571 av 22. mars 2022</a>.</p>
<p>Differensiert arbeidsgiveravgift må da kunne beregnes for terminer etter mellombalansedatoen.</p>