<div class="epi-contentfragment">Folketinget_eksterioer.Christiansborg_0042a.Fotograf_Henrik Sorensen.jpg</div>
<p>Innskjerpingen omfatter selskaper med omsetning mellom fem og åtte millioner danske kroner i 11 såkalte risikobransjer.&nbsp;Også selskaper med en balansesum på 50 millioner og høyere skal heretter pålegges revisjon.</p>
<p>Det skal også bli lettere for myndighetene å pålegge virksomheter revisjon. En slik hjemmel foreligger også i dag, men benyttes skjelden. I avtalen som nå foreligger, skjerpes imidlertid kravet om at revisjon skal pålegges der det er vesentlig økt risiko for økonomisk kriminalitet og misligheter. Brudd på hvitvaskingsloven og tilfeller der personer i ledelsen av virksomhetene er ilagt konkurskarantene de to siste år, trekkes frem som eksempler på tilfeller der pålegg om revisjon skal vurderes.</p>
<p>Formålet med innskjerpingen er å få økt kontroll og redusert omfang av misligheter uten samtidig å pålegge hele næringslivet økte byrder og omkostninger.</p>