Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Danmark skjerper kravene til revisjon i små selskaper - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<div class="epi-contentfragment">Folketinget_eksterioer.Christiansborg_0042a.Fotograf_Henrik Sorensen.jpg</div>
<p>Innskjerpingen omfatter selskaper med omsetning mellom fem og åtte millioner danske kroner i 11 såkalte risikobransjer.&nbsp;Også selskaper med en balansesum på 50 millioner og høyere skal heretter pålegges revisjon.</p>
<p>Det skal også bli lettere for myndighetene å pålegge virksomheter revisjon. En slik hjemmel foreligger også i dag, men benyttes skjelden. I avtalen som nå foreligger, skjerpes imidlertid kravet om at revisjon skal pålegges der det er vesentlig økt risiko for økonomisk kriminalitet og misligheter. Brudd på hvitvaskingsloven og tilfeller der personer i ledelsen av virksomhetene er ilagt konkurskarantene de to siste år, trekkes frem som eksempler på tilfeller der pålegg om revisjon skal vurderes.</p>
<p>Formålet med innskjerpingen er å få økt kontroll og redusert omfang av misligheter uten samtidig å pålegge hele næringslivet økte byrder og omkostninger.</p>