Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Danmark skjerper kravene for revisjon i små selskaper - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<div class="epi-contentfragment">MBR-20210628-11603 – stor.jpg</div>
<p>Det danske Folketingets flertall slår fast&nbsp;at en ukritisk svekkelse av revisjonsplikten i forenklingens navn kan ha store skadevirkninger for samfunnet. Det trekkes i nødbremsen.</p>
<p>- Det danske forslaget er interessant på flere måter. Det erkjennes at ryddighet og tillit ikke kommer av seg selv. Likevel skjæres ikke alle over én kam. Innskjerpingen er rettet mot utfordringer i enkelte utsatte bransjer, og det påpekes at revisorene er en viktig del av løsningen, sier Karen Kvalevåg.</p>
<p>- Vi mener en slik risikobasert tilnærming kan være et alternativ også i Norge for selskaper som er unntatt revisjonsplikt, med mindre man alternativt velger å senke revisjonspliktgrensen.</p>
<div class="epi-contentfragment">Vurderer skjerpet revisjonsplikt (DK) – Kapital 6. juni 2021.PNG</div>
<p>- På samme måte som i Danmark, har vi i Norge en ordning der skattemyndighetene kan pålegge revisjon for foretak uten revisjonsplikt, et såkalt revisjonspålegg. Vårt inntrykk er at dette benyttes i veldig liten grad, slik praksis også har vært i Danmark. En konkret effekt ved det danske forslaget er at terskelen for pålegg om revisjon, senkes. Dette er fullt mulig å gjennomføre også hos oss, hjemlene ligger klare. Dog virker dette ikke som det mest hensiktsmessige virkemiddelet, da det i praksis ikke anvendes.</p>
<p>- Vi synes ikke det er en relevant innvending mot skjerpet kontroll at næringslivet kan få det vanskelig fordi de også er rammet av koronakrisen. Hele utgangspunktet blir feil. De som virkelig rammes når kontrollen er svak, er de som forsøker å opptre lovlydig, og som taper i konkurransen mot de som kutter svingene. &nbsp;</p>
<p>- Skatt- og avgiftsunndragelser utgjør en stor trussel mot vårt velferdssamfunn. Det utfordrer spesielt vår tillitskultur, som igjen svekker vår evne til å finansiere velferden, truer drift og arbeidsplasser i virksomheter som driver lovlig og danner grobunn for annen grov kriminalitet. Derfor er kontroll avgjørende. Vi må ha mer og smartere kontroll, ikke mindre.</p>
<p>Vi vil se nærmere på hva som vil være den beste måten å gjøre dette på i Norge, dersom vi ser at dette kan bli aktuell politikk. En modell hvor en bruker risikoindikatorer for å målrette kontrollene, er interessant, sier Kvalevåg.</p>
<h3>Verdien av tillit</h3>
<p>Et av Norges viktigste konkurransefortrinn er tillitskulturen, at vi stoler på hverandre, på institusjonene og myndighetene. Høy grad av tillit gjør at transaksjoner og prosesser kan gjennomføres raskere og billigere enn tilfellet er i land hvor sannsynligheten for å bli lurt er høyere.</p>
<p>Den samfunnsøkonomiske gevinsten av høy tillit mellom mennesker og virksomheter er stor og uvurderlig.</p>
<h3>Revisjon = tillit</h3>
<p>Det er skyhøy tillit til revisorer i Norge. 100 prosent av politikere og 99 prosent av bedriftene har høy eller veldig høy tillit til den norske revisorstanden. Det viser Revisorforeningens store <a href="/link/a22bf929cc7842a7803af2b54fddbc6c.aspx">tillitsundersøkelse</a> fra 2020.</p>
<p>- Revisjon er kanskje den viktigste enkeltstående kontrollfunksjonen i næringslivet. Vi arbeider hver dag for at vår bransje fortsatt skal bidra til ryddighet og høy tillit i næringslivet, sier Kvalevåg.</p>
<p>Når en revisor går gjennom økonomien og avgir bekreftelse på regnskapet, har det også en klar forebyggende og disiplinerende effekt. En reaksjon fra revisor er blant de viktigste indikasjonene på at noe er galt, og bidrar til at kontrolletatene kan reagere.</p>
<p>- Blir det for lett å slippe unna med juks, vil fristelsen for mange bli for stor. Det går ut over alle når det blir en konkurranseulempe å gjøre ting etter boka.</p>
<p>- Av våre over 350&nbsp;000 aksjeselskaper står i dag 60 prosent uten revisor, og andelen er økende. Det er tall til ettertanke, avslutter Kvalevåg.</p>