Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Bruk av statlige regnskapsstandardene (SRS) i virksomhetsregnskapet - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p><span>Finansdepartementet har den 31. august 2021 fastsatt at alle statlige virksomheter innen 1. januar 2027 skal føre regnskapet etter periodiseringsprinsippet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS). Dette fremgår av kapittel 3 i Bestemmelser om økonomistyring staten og Finansdepartementets rundskriv R-114/2021 Bruk av de statlige regnskapsstandardene (SRS) i virksomhetsregnskapet.</span></p>
<p>Virksomheter som i dag fører regnskapet etter kontantprinsippet, skal bestemme nærmere tidspunkt for overgang til SRS i samråd med overordnet departement innenfor innføringsperioden på fem år fra 2022.</p>
<p>Regnskapsstandardene legger til rette for effektiv ressursbruk ved å gi kjennskap til kostnader som virksomheten kan koble til informasjon om ulike aktiviteter, tjenester og effekter. Standardene gir et grunnlag for å fremskaffe sammenlignbar kostnadsinformasjon og en bedre oversikt over statens eiendeler.</p>
<p>Revisorforeningen har gjennom mange år, i offentlige utvalg og på annen måte, argumentert for en overgang til SRS. Endringen er et stort fremskritt for bedre styring av statlige virksomheter.</p>