Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Bli med på Forenklingskonferansen 2021 - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<div class="epi-contentfragment">Forenklingkonferansen_2021-1280x800_deltakere.jpg</div>
<p><b>Tidspunkt: 30. september kl. 09.00 – 11.30<br /> Konferansener digital. Møtelink mottas ved påmelding</b></p>
<h4>Deltakelse er gratis. <a href="https://events.provisoevent.no/nho/events/forenklingskonferansen/register" target="_blank">Meld deg på Forenklingskonferansen 2021</a>.</h4>
<p><b>Program:</b></p>
<h3><b>Velkommen</b></h3>
<p>Åpning ved Ole Erik Almlid, adm. direktør i NHO</p>
<h3>Forenkling gjennom «smart» regulering</h3>
<p><b>- Det er for stor avstand mellom ideal, realitet, ambisjon og hva som er mulig. Kunnskapsgrunnlaget for regulering må bli bedre.<br /> </b><b><br /> </b><strong><a href="https://www.jus.uio.no/ior/personer/vit/joncn/index.html" target="_blank">Jon Christian Fløysvik Nordrum</a></strong>, førsteamanuensis Institutt for offentlig rett ved UiO<b><br /> <br /> – Hvorfor er det slik, og hva må til for å få bedre prosesser?<br /> </b><br /> <strong><a href="https://www.kruselarsen.no/ansatte/bjarne-haakon-hanssen" target="_blank">Bjarne Håkon Hanssen</a></strong>, partner i Kruse Larsen, tidligere statsråd og stortingsrepresentant<br /> <br /> Etter innledningen blir det en styrt diskusjon hvor også leder av Regelrådet, <b>Sandra Riise</b>, deltar.</p>
<h3>Digitalisering i kommunesektoren</h3>
<p><em><b>Aldring. Befolkningsnedgang. Krav om raskere saksbehandling. Trangere økonomi: </b></em></p>
<p><b>- Kan digitalisering hjelpe kommunene gjennom utfordringene og samtidig sikre gode digitale tjenester/fellesløsninger for næringslivet og andre brukere?</b></p>
<p>- <strong><a href="https://www.menon.no/staff/karl-eirik-schjott-pedersen/">Karl Eirik Schjøtt-Pedersen</a></strong>, partner i Menon Economics, tidligere statsråd og stortingsrepresentant</p>
<p>Etter innledninger blir det en styrt diskusjon hvor <b>Asbjørn Finstad</b>, avdelingsdirektør Strategisk IKT og digitalisering i KS, <b>Jan Hjelle</b>, ekspedisjonssjef for IT og forvaltningspolitikk i Kommunal og moderniseringsdepartementet og <b>Tone Grindland</b>, regiondirektør i NHO, deltar.</p>
<h3>Regelrådet</h3>
<p><b>- Status og betraktninger fra Regelrådet</b></p>
<p><strong><a href="https://www.linkedin.com/in/sandra-riise-076aa42/?originalSubdomain=no">Sandra Riise</a></strong>, leder av Regelrådet<b><br /> </b></p>
<h3>Oppsummering og avslutning<br /><br /></h3>
<p>***</p>
<p>Forenklingskonferansen er et samarbeidsprosjekt mellom Regnskap Norge, NHO og Revisorforeningen.</p>
<p>Målgruppen for konferansen er politikere, forvaltning, bedrifter og andre med interesse for regelverksutvikling og -forenkling.</p>
<div class="epi-contentfragment">Logoer NHO_RN_Revisorforeningen – lang.PNG</div>