Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Barnehager og krav om selvstendig rettssubjekt innen 01.01.23 - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<h3>De som er unntatt</h3>
<p>Barnehageeiere som alene, sammen med nærstående eller selskap i samme konsern, eier:</p>
<ul class="list">
<li>ordinære barnehager med til sammen færre enn tretti barn</li>
<li>familiebarnehager med til sammen færre enn ti barn eller</li>
<li>én åpen barnehage</li>
</ul>
<h3>Hva er et eget rettssubjekt?</h3>
<p>Et rettssubjekt kan være eksempelvis foreninger, aksjeselskaper, stiftelser og andre selskaper. Enkeltpersonforetak er ikke eget rettssubjekt, fordi virksomhetens rettigheter og plikter ikke er adskilt fra eierens private rettigheter og plikter.</p>
<h3>Kravet gjelder fra 1. januar 2023</h3>
<p>Utdanningsdirektoratet (UDIR) har uttalt at barnehager som ikke er unntatt &nbsp;må, innen loven trer i kraft, oppfylle vilkårene for å registrere hver enkelt barnehage i Enhetsregisteret.</p>
<h3>Om kostnader knyttet til å opprette eget rettssubjekt</h3>
<p>For barnehageeiere med flere barnehager i samme selskap, vil det være en engangskostnad knyttet til å registrere hver enkelt barnehage som et selvstendig rettssubjekt. UDIR har uttalt at denne kostnaden vil som utgangspunkt være en kostnad som må anses å direkte gjelde godkjent barnehagedrift, og kan dermed kostnadsføres i barnehagens resultatregnskap. Eksempel på dette er gebyr for nyregistrering av aksjeselskap i Foretaksregisteret.</p>
<p>UDIR konstaterer også at det er bare kostnader som er nødvendige for å etterleve lovens krav om å opprette eget rettssubjekt som kan føres i barnehagens resultatregnskap. I hvert tilfelle må barnehagen derfor vurdere om alle kostnader i forbindelse med å opprette eget rettssubjekt, er en relevant kostnad for barnehagedrift. Et eksempel på kostnader som ikke nødvendigvis er relevante, kan være kostnader knyttet til en omfattende selskapsgjennomgang i et stort konsern.</p>
<h3>Om fisjonsfordringer, fisjonsgjeld eller annen konsernintern gjeld</h3>
<p>Fisjonsfordringer, fisjonsgjeld eller annen konsernintern gjeld som oppstår i forbindelse med omorganiseringer som er nødvendige for å kunne oppfylle kravet om å være et selvstendig rettssubjekt, anses som lovlig kortsiktig gjeld i forbindelse med den daglige driften. At gjelden skal være kortsiktig, innebærer normalt at den ikke har lenger nedbetalingstid enn ett år.</p>