Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Bærekraftstandarder fra ISSB - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<p>Vi har nå to internasjonale standardsettere for opplysninger om bærekraft – <a href="https://www.efrag.org/Activities/2105191406363055/Sustainability-reporting-standards-interim-draft" target="_blank">EFRAG</a> (European Financial Reporting Advisory Group) og <a href="https://www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standards-board/" target="_blank">ISSB</a> (International Sustainability Standards Board). ISSB er søsterorganisasjon til IASB og skal utarbeide globale standarder for rapportering av bærekraft med et investorfokus og sikre en integrert rapportering med IFRS. EFRAG er gitt oppdrag fra EU-Kommisjonen og EU-Parlamentet om å lage standarder om bærekraft for bruk av europeiske selskaper og hvor det er en utvidet brukerkrets utover investorer. Mye vil nok bli likt, men foreløpig er det EFRAGs standarder som vil bli pliktige også for Norge.</p>
<p><span>Nå kommer de første høringsutkastene som tyder på at det er godt håp om å få en god rapportering av bærekraft og som vil bidra til det grønne skiftet og å nå Parisavtalens 2030-mål. ISSB&nbsp;<span>publiserte denne uke høringsutkast for&nbsp;</span><a href="https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/general-sustainability-related-disclosures/exposure-draft-ifrs-s1-general-requirements-for-disclosure-of-sustainability-related-financial-information.pdf" target="_blank">general sustainability-related disclosure requirements</a><span>&nbsp;og&nbsp;</span><a href="https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/climate-related-disclosures/issb-exposure-draft-2022-2-climate-related-disclosures.pdf" target="_blank">climate-related disclosure requirements</a><span>. Utkastene bygger på standarder som tidligere er utgitt fra samarbeidsorganisasjoner til ISSB. Høringsfristen er 29 juli. </span></span></p>
<p><span><span>Revisorforeningen er etter en foreløpig vurdering positiv til utkastene og vil i samarbeid med den europeiske revisorforeningen (Accountancy Europe) avgi høringssvar til utkastene. Vi er takknemlige for innspill til høringen.&nbsp;</span></span></p>
<div class="epi-contentfragment">Harald Brandsås m/kontaktinfo</div>