Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Bærekraftstandarder fra IFRS - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>De to første standardene fra&nbsp;International Sustainability Standards Board (ISSB), som er søsterorganisasjonen til IASB, har vært på høring. Standardene omhandler&nbsp;ISSB IFRS S1 Exposure Draft: <a href="https://www.ifrs.org/projects/work-plan/general-sustainability-related-disclosures/exposure-draft-and-comment-letters/" target="_blank">General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information</a> (IFRS S1 ED) as well as <a href="https://www.ifrs.org/projects/work-plan/climate-related-disclosures/exposure-draft-and-comment-letters/" target="_blank">IFRS S2 Exposure Draft: Climate-related Disclosures</a> (IFRS S2 ED).</p>
<p>Revisorforeningen er tilhenger av standarder om rapportering av bærekraft som dekker behovene både til investorer og den bredere gruppe av interessegrupper. Sånn sett kunne standardene fra ISSB hatt en enda bredere målgruppe.</p>
<p>Med de valg som er gjort i standardene, som er basert på&nbsp;<a href="https://www.fsb-tcfd.org/recommendations/" target="_blank">recommendations of the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures</a> (TCFD), behovene på en ganske god måte.</p>
<p>Revisorforeningen understreker behovet for et tett samabeid med IASB for å gjøre det best mulig å integrere rapportering av bærekraft med den finansielle rapporteringen. Siden både IASB og IASB er organisasjoner under IFRS Foundation skulle det ligge til rette for det.</p>
<p>Også samordningen med <a href="/link/dae4e758d72449ca805a3be90b7c4836.aspx">EFRAGs&nbsp;standarder</a>&nbsp;er viktig for Revsiorforeningen da disse standardene er de som vil være pliktige for norske selskaper i fremtiden.</p>