Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Bærekraftrapportering i offentlig sektor - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>I privat sektor er det flere prosjekter på gang for å vedta lov og standarder for rapportering av bærekraft. For offentlig sektor har det foreløpig ikke vært stilt tilsvarende krav.</p>
<p>Nå har Verdensbanken invitert&nbsp;<a tabindex="-1" href="https://www.linkedin.com/company/ipsasb/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_search_srp_content%3Bgvd8vdeoS0GN3bAbQj%2Bhcg%3D%3D" target="_blank" data-attribute-index="0" data-entity-hovercard-id="urn:li:fs_miniCompany:56429117" data-entity-type="MINI_COMPANY" data-ntt-old-href="https://www.linkedin.com/company/ipsasb/">International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)</a>&nbsp;til å lede en global konsultasjon for å utvikle rapportering av bærekraft for offentlig sektor. Et forslag til hvordan dette skal gjennomføres, behandles på styremøte i IPSASB siste uke i mars.</p>
<p>Dette er et stort og viktig skritt for å få en fullstendig rapportering av bærekraft.</p>