<p>Norge har inngått avtale med EU om administrativt samarbeid for å bekjempe merverdiavgiftsvindel. Avtalen sikrer effektiv informasjonsutveksling, kontrollsamarbeid og bistand til innkreving av merverdiavgiftskrav. I tillegg deltar Norge i Eurofisc-samarbeidet.</p>
<p>Det er behov for å reforhandle avtalen. Finsdepartementet opplyser at EU-kommisjonen har anbefalt dette.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span>&nbsp;</span></p>