Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Avtale mellom Norge og EU for å hindre merverdiavgiftsvindel - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Norge har inngått avtale med EU om administrativt samarbeid for å bekjempe merverdiavgiftsvindel. Avtalen sikrer effektiv informasjonsutveksling, kontrollsamarbeid og bistand til innkreving av merverdiavgiftskrav. I tillegg deltar Norge i Eurofisc-samarbeidet.</p>
<p>Det er behov for å reforhandle avtalen. Finsdepartementet opplyser at EU-kommisjonen har anbefalt dette.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span>&nbsp;</span></p>