<p><span>Regjeringen foreslår å gjeninnføre flypassasjeravgiften. Regjeringen foreslår at flyginger med lav- og nullutslippsfly fritas for flypassasjeravgift.</span></p>
<p>For bilavgiftene foreslås endringene som skal gjøre det fortsatt gunstig å velge elbil, men også å sikre proveny:&nbsp;</p>
<ul class="list">
<li>Økt CO2 avgift</li>
<li>Økt engangsavgift for ladbare hybridbiler</li>
<li>Redusert trafikkforsikringsavgift for personbiler (avgiftsgruppe a og b), økt trafikkforsikringsavgift for el-biler</li>
<li>Innføre omregistreringsavgift for el-biler</li>
</ul>