Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Avgiftsendringer i statsbudsjettet for 2022 - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p><span>Regjeringen foreslår å gjeninnføre flypassasjeravgiften. Regjeringen foreslår at flyginger med lav- og nullutslippsfly fritas for flypassasjeravgift.</span></p>
<p>For bilavgiftene foreslås endringene som skal gjøre det fortsatt gunstig å velge elbil, men også å sikre proveny:&nbsp;</p>
<ul class="list">
<li>Økt CO2 avgift</li>
<li>Økt engangsavgift for ladbare hybridbiler</li>
<li>Redusert trafikkforsikringsavgift for personbiler (avgiftsgruppe a og b), økt trafikkforsikringsavgift for el-biler</li>
<li>Innføre omregistreringsavgift for el-biler</li>
</ul>