Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Angivelse av rabatter i salgsdokumentet - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<p>Skattedirektoratet har gitt en uttalelse om hvilke krav som stilles til å angi rabatter i salgsvederlaget. Saken gjaldt spesifisering av rabatter i salgsdokument fra leverandører av TV-pakker og internett/bredbånd.</p>
<p>Skattedirektoratet kommer til at det er tilstrekkelig å angi rabatten i et samlet beløp, men det må fremgå at rabatten gjelder alle varelinjer.</p>