<p>Skattedirektoratet har gitt en uttalelse om hvilke krav som stilles til å angi rabatter i salgsvederlaget. Saken gjaldt spesifisering av rabatter i salgsdokument fra leverandører av TV-pakker og internett/bredbånd.</p>
<p>Skattedirektoratet kommer til at det er tilstrekkelig å angi rabatten i et samlet beløp, men det må fremgå at rabatten gjelder alle varelinjer.</p>