Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Aldri har betydningen av tillit vært høyere - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<div class="epi-contentfragment">Karen Kvalevåg – 920 x 593.jpg</div>
<p>Vi er i en situasjon som var utenkelig for mindre enn et år siden. Det er krig i Europa og hele verdensøkonomien er rammet. Av svikt i forsyningskjeder, høy kostnadsvekst og fallende etterspørsel. Næringslivet merker selvsagt dette ekstra godt.</p>
<h3><b>Tid for tillit</b></h3>
<p>Når det stormer øker behovet for trygghet. For tillit. Mange bedrifter må nå ta grep for å tilpasse seg, komme i dialog med leverandører, kunder og långivere. Det er i slike situasjoner det kan være helt avgjørende å spille på den kompetansen virksomhetene har rundt seg.</p>
<p>Revisor vil være en viktig veileder i en slik situasjon. Revisor har gjennom forretningsforståelse, bransjeinnsikt og sin brede kompetanse innen regelverk, regnskap, skatt og avgift, et unikt utgangspunkt for å bistå en virksomhet gjennom krevende omstillinger. En slik bistand vil også tilføre tillit til prosessene med virksomhetens samarbeidspartnere.</p>
<p>Et generelt råd må være å ikke vente for lenge med å involvere revisor. Jo tidligere, jo bedre.</p>
<h3><b>Viktig med forutsigbarhet også i krisetider</b></h3>
<p>Det er en styrke for Norge at viktige rammevilkår har vært stabile og forutsigbare, uavhengig av hvem som styrer landet. Det har bidratt til høy tillit og skapt et godt klima for investeringer og langsiktighet. Også tradisjonen for å søke gode samlende kompromisser i skattepolitikken har bidratt til dette.&nbsp;</p>
<h3><b>Norge har et godt utgangspunkt </b></h3>
<p>Norge og Norden har et unikt utgangspunkt. Det er i Norge og i Sveits de høyeste tillitsnivåene i verden måles, både i tillit til myndighetene og mellommenneskelig tillit.</p>
<p>At vi har tillit til hverandre gjør at transaksjoner kan gjennomføres raskt og effektivt. Der man i andre land må gjøre prispåslag fordi sannsynligheten for å bli lurt er høyere, kan man her mer eller mindre ta for gitt at ting går rett for seg. Derfor kan vi også tåle et høyt kostnadsnivå og et relativt høyt skatte og avgiftsnivå og likevel være konkurransedyktige.</p>
<p>Selv om vi alle påvirkes av konsekvensene av den globale tillitskrisen, er vi i en unik situasjon. Den norske tillitskapitalen gjør at vi er bedre i stand til å reise oss når vindene igjen snur.</p>
<h3><b>Revisjon = tillit</b></h3>
<p>Som revisorer har vi et samfunnsoppdrag. Hovedformålet med revisjon er å bidra til tillit og skape trygghet. Sørge for at bedrifter, investorer og allmennheten kan ha tillit til informasjonen som gis. Et viktig formål er å avdekke både tilsiktede og utilsiktede feil.</p>
<p>Vi etterser at lover og regler etterleves. På mange måter er vi voktere av samfunnstilliten og velferdsstaten. Det er en oppgave vi tar på det største alvor.</p>
<p>Karen Kvalevåg<br /> Adm. direktør i Revisorforeningen</p>