<p><span><span>Med digitale kunstverk menes her kunstverk i form av bilder utviklet digitalt, eksempelvis på en datamaskin. Spørsmålet Skattedirektoratet har tatt stilling til er om digitale kunstverk er omfattet av unntaket for «</span><em>opphaverens omsetning av egne kunstverk og opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk</em><span>» etter merverdiavgiftsloven (mval.) § 3-7 fjerde ledd.&nbsp;&nbsp;</span></span></p>
<p><span><span><span>Skattedirektoratet kommer til at digitale kunstverk må anses som tjenester, herunder elektroniske tjenester, og at en</span></span></span>&nbsp;kunstners omsetning av digitale kunstverk ikke omfattes av unntaket i mval. § 3-7 fjerde ledd.&nbsp; &nbsp;</p>