Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Arbeidsgiver kan ikke foreta trekk i mottatt tips for arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Arbeidsgiverne har plikt til å holde oversikt over alle tips de ansatte mottar, foreta forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgift av tips. Hotellene har videre gjort fratrekk i tipsen for å dekke kostnader de har blitt påført som følge av dette. Det gjelder feriepenger, pensjonsinnskudd, arbeidsgiveravgift og administrasjon. Deretter foretar hotellene forskuddstrekk, før det resterende beløpet utbetales til de ansatte.</p>
<p>Ved Bristol utgjør trekket til sammen 26,5 prosent av tipsen som gjestene gir. Av dette utgjør arbeidsgiveravgift cirka 10,5 prosent og administrasjonskostnader 5 prosent.</p>
<p>Ved&nbsp;Plaza&nbsp;utgjorde trekket opprinnelig 50 prosent, men er senere redusert til 40 prosent. Arbeidsgiveravgift utgjør cirka 11,12 prosent og administrasjonskostnader 10 prosent.</p>
<p>Påstanden gjaldt opprinnelig at retten til å trekke sosiale kostander og administrasjon var ulovlig, men det er senere korrigert til å gjelde kostnader til arbeidsgiveravgift og administrasjon.</p>
<p>I tingretten vant hotellene frem og retten kom til at trekkene lå innenfor hva arbeidsgiverne kunne fastsette i kraft av styringsretten.</p>
<p>Lagmannsrettens syn</p>
<p>Retten legger til grunn at mottatt tips privatrettslig er en ytelse i en gavetransaksjon fra kundene til de ansatte, og at dette gjør at de ansatte på Bristol og&nbsp;Plaza&nbsp;har et rettskrav på at arbeidsgiver utbetaler mottatt tips til dem.</p>
<p>Videre legger lagmannsretten til grunn at arbeidsgivers styringsrett ikke gir Bristol og&nbsp;Plaza&nbsp;rettslig grunnlag for å foreta trekk i tipsen for å dekke egne kostnader til arbeidsgiveravgift og administrasjon. De ansatte hadde heller ikke samtykket til at arbeidsgiver kan dekke egne kostnader ved å foreta trekk i tipsen.</p>
<p>Lagmannsretten konkluderer deretter med at hotellene ikke har rett til å foreta trekk i mottatt tips. Hotellene hadde erkjent erstatningsansvar om retten kom frem til at trekkene var urettmessige og de ble dømt til å erstatte de ansattes økonomiske tap fra 1. januar 2019 da praksisen begynte. Retten presiserte at hotellene var erstatningsansvarlige for ansatte som var del av den opprinnelige stevningen, men som senere hadde sluttet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>